Έργο

Εργοδότης

Μελέτη - Κατασκευή

Χρόνος

Πολυλειτουργικό κτίριο στο Περιστέρι ΕΠΑΜΥΝΟΝΤΑΣ ΒΕΝΤΟΥΡΗΣΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2006

 

Θέμα: Αξονομετρικό

Θέμα: Κάτοψη Ισογείου Όψη