Έργο

Εργοδότης

Μελέτη - Κατασκευή

Χρόνος

Διαμόρφωση πλατείας τουριστικού περιπτέρου και κέντρου υποδοχής ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΡΩΜΑ ΕΛΕΝΗ
2002

 

Θέμα: Υλοποιημένο έργο

Θέμα: Γενική διάταξη

Θέμα: Ειδικές κατασκευές