Έργο

Εργοδότης

Μελέτη - Κατασκευή

Χρόνος

Βιομηχανική μονάδα επέξεργασίας, μεταποίησης και εμπορίας αλιευμάτων Β. ΚΑΡΑΤΖΟΣ - Σ. ΛΟΥΛΟΣ
ΒΡΑΣΝΑ ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΡΩΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1992

 

Θέμα: Κάτοψη

Θέμα: Όψεις