Έργο

Εργοδότης

Μελέτη - Κατασκευή

Χρόνος

Κέντρο αναψυχής ΕΠΑΜΥΝΟΝΤΑΣ ΒΕΝΤΟΥΡΗΣΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2005

 

Θέμα: Αξονομετρικό

Θέμα: Πλάγια Όψη Α-Α / Πλάγια Όψη Β-Β / Κάτοψη Ισογείου