Έργο

Εργοδότης

Μελέτη - Κατασκευή

Χρόνος

Επέκταση με νέο οικισμό στη Σκάλα Λακωνίας ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΡΩΜΑ ΕΛΕΝΗ
1985

 

Θέμα: Πλανιογκομετρική κάτοψη του νέου οικισμού

Θέμα: Σχεδιαστικά σχήματα σε επίπεδο βασικής μονάδας

Θέμα: Κατόψεις - Τομές

Θέμα: Κατόψεις - Τομές

Θέμα: Προοπτικά