Έργο

Εργοδότης

Μελέτη - Κατασκευή

Χρόνος

Διαμόρφωση πλατείας Ο.Τ. 150α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΡΩΜΑ ΕΛΕΝΗ
2004

 

Θέμα: Γενική διάταξη