Έργο

Εργοδότης

Μελέτη - Κατασκευή

Χρόνος

Αναστύλωση της οικίας Λασκαρίδου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΕΛΕΝΗ ΡΩΜΑ - ΦΡΥΝΗ ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ1989

 

Θέμα: Κάτοψη Ισογείου Κύρια Όψη