Έργο

Εργοδότης

Μελέτη - Κατασκευή

Χρόνος

Προμελέτη νέου δημαρχείου περιστερίου ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΣΥΔΑΑ) Θ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΡΩΜΑ ΕΛΕΝΗ
1987

 

Θέμα: Μακέτα Κάτοψη

Θέμα: Τομείς - Όψεις