Έργο

Εργοδότης

Μελέτη - Κατασκευή

Χρόνος

Πρότυπο Λύκειο - Νηπιαγωγείο τύπου «Ανοικτό Σχολείο» ΟΣΚ Α.Ε.ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΑΠΟΥΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
2004

 

Θέμα: Αξονομετρικό - Εσωτερικό Προοπτικό - Τομή

Θέμα: Προοπτική τομή