Έργο

Εργοδότης

Μελέτη - Κατασκευή

Χρόνος

50ο Λύκειο & 61ο Νηπιαγωγείο Αθηνών ΟΣΚ Α.Ε.ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2006

 

Θέμα: Αξονομετρικό Όψη

Θέμα: Κάτοψη Ισογείου