Έργο

Εργοδότης

Μελέτη - Κατασκευή

Χρόνος

Νέα πενταόροφη οικοδομή με τέσσερα υπόγεια garage ΖΑΝΝΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2006

 

Θέμα: Όψη Τομή Β-Β'Θέμα: Όψη Εσωτερικό Προοπτικό