Έργο

Εργοδότης

Μελέτη - Κατασκευή

Χρόνος

Κτίριο πολλαπλών χρήσεων στη Γλυφάδα ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΡΩΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1992

 

Θέμα: Όψη

Θέμα: Προοπτικό

Θέμα: FOTO