Υπηρεσίες

 

Το ARCAStudio  δραστηριοποιείται συνεχώς στο χώρο των μελετών και των κατασκευών σε έργα δημόσιου και ιδιωτικού ενδιαφέροντος. Στόχος και βασική επιδίωξη του γραφείου, είναι η παροχή υψηλών προδιαγραφών Αρχιτεκτονικού έργου και η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών μελέτης και επίβλεψης. Η άσκηση του επαγγέλματος με συνέπεια και υπευθυνότητα, με σεβασμό στο περιβάλλον και στο χρήστη.

Το γραφείο για να ανταποκριθεί στις επιλογές του έχει διαμορφώσει συγκεκριμένες και ολοκληρωμένες μορφές διεπιστημονικής συνεργασίας, με ενιαία αντίληψη και προγραμματισμό, στο σχεδιασμό, στην κατασκευή και στη διαχείριση του Αρχιτεκτονικού Έργου.

Για να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις σχεδιασμού και να μπορεί να ενσωματώνει νέες τεχνολογίες, έχει πλήρως μηχανοργανωθεί με τον παρακάτω τεχνολογικό εξοπλισμό που ανανεώνεται συνεχώς.